[Heim]  og sorter  

DIKTKAMMERET

Velkommen! Diktkammeret har sidan 6. februar 2001 vore eit ope forum for dikt ('Meir om Diktkammeret' under). Diktlærar Helge Torvund kommenterer utvalde dikt, og kvar månad kårar juryen eit utval finaledikt og ein månadens poet. Frå hausten 2017 intervjuar Klassekampens laurdagsbilag Bokmagasinet månadens poet, og månadens dikt blir prenta i spalta Poetisk praksis. Diktkammeret er for dikt. Krenkande eller ufine innlegg vil bli sletta. Vil du bidra til drifta? Det kan du! 

Eldre


Meir om Diktkammeret

Frå 6. februar 2001 til 1. april 2015 var Diktkammeret drive av Dagbladet, og fram til 31. august same år låg det på Dagbladet.no. Den epoken er over, men Diktkammeret lever framleis, no som ein sjølvstendig nettstad, på diktkammeret.no

Diktkammeret vart den 07.03.2017 stifta som sjølvstendig juridisk person med det formål vidareføre drifta av ein open, nettbasert skriveverkstad for poesi under namnet Diktkammeret. Foreininga Diktkammeret skal etter vedtektene ta seg av drift og administrasjon av skriveverkstaden Diktkammeret (diktkammeret.no), inklusive diktlærarverksemd, juryarbeid og tekniske oppgåver, vidareutvikle verkstaden og arbeide for finansiere drifta og utviklinga på måtar som er foreinleg med føremålet.

Organisasjonsnummer: 918742700
Bankkontonummer: 3930 06 27904
Kontaktadresse: post@diktkammeret.no

Sjå også:
Helge Torvunds leksjonar
Kammerpoetar som har debutert
Å våga seg ut i ord (Diktkammeret ti år)

Om brukarnamn

«Blånick» og «svartnick»:

Nick med link er innlogga bruker, utan er anonym (uregistrert) brukar. Logg deg inn med brukarnamn for å unngå at andre misbrukar ditt nick. Det er gratis å registrere brukarkonto:

 • Dersom du vil ha brukarkonto, og ikkje har hatt det før, vel du «ny brukar» i menyen.
 • Har du gløymt passordet ditt, eller vil bytte det av andre grunnar, kan du bruke «gløymt passord» i same meny.
 • Har du hatt ein brukarkonto før september 2015 og rett e-post-adresse var registrert i profilen, kan du få tilgang til denne dersom du hugsar anten brukarnamn eller e-post-adresse ved å klikke «aktiver brukar» i menyen.
 • Dersom det sistnemnde ikkje fungerer, har du truleg registrert feil e-post-adresse. Ta i så fall kontakt.

Innlegg som bryt med spelereglane kan bli sletta.

Sjekkliste ved kommentering av dikt

Før du postar, tenk gjennom dette:

 • FANGAR MERKSEMDA: Kva er det ved dette diktet som fenger deg eller gjer deg interessert i utgangspunktet? Fint å starte med i den positive enden: Er det noko som rører ved deg emosjonelt her? Verkar innhaldet inspirerande, oppløftande, eller set det deg i ei melankolsk stemning. Er det noko ved språkbruken som fascinerer? Er tittelen pirrande?
 • SPRÅK: Er heile diktet eller deler av det prega av friskt og nyskapande språkbruk? Eller er her klisjear som kunne vore bytta ut med meir spennande formuleringar? Er diktet gjennomført, eller verkar det som inspirasjonen og den spreke språkbruken dabbar av? Er det ord du stussar på? Ting som blir så kryptisk at du fell ut av diktet? Det er lov å seia ifrå om det, då poeten ofte kan bli blind for lesarens perspektiv, og me er her for å vera nettopp det og gje uttrykk for det: lesarens perspektiv.
 • VERKEMIDDEL: Ser du bruk av verkemiddel som overraskande biletbruk, effektiv linjedeling, fin rytme, rim, klang? Eller ser du opplagte mulegheiter til slik bruk som ikkje er utnytta optimalt? Sei ifrå! Haltar bilde eller symbolbruken i diktet?
 • KOMPOSISJON: Har diktet preg av å vera ein heilskap, eller er det for sprikande, for lite samanhengande, for mykje prega av å vera sett saman av ulike notat, eller av to ulike dikt? Er språkbruken gjennomført eller inkonsekvent, og då ikkje bare ortografi og grammatikk, men òg språktonen, talekjelda; kven snakkar til oss her?
 • ASSOSIASJON, eller lesetips: Er det ting ved diktet som får deg til å tenkje på andre dikt eller spesielle poetar som er inne på liknande tema, teknikk eller som er litterært i slekt med det aktuelle diktet, og kan ha interesse for den som har skrive det?
Send inn mitt dikt Gi meg ei utfordring!
INNKOMNE INNLEGG:
 
 
 
 
Tittel
Teikn
Av
Tid
Vist

 • Skrive av Dragen og vist 6 gonger. 

  Å elske stort - A Love Supreme

  Å elske stort er alt vi vil
  Å elske stort og få det til
  Å elske stort et øyeblikk
  å møte verden uten hud
  å løftes opp av livets gud
  Å kjenne vi er ett med alt
  I bølgen være havets salt
  I lufta være duft av jord
  I skogen være dyrespor

  Å elske stort er alt vi vil

  Å danse er å leve fritt
  la rytmer formes av en fot
  i møtet med et nakent golv
  la sener strekkes i en arm
  til bruer mot en ny natur
  hvor fjellene forelsker seg
  i fossene som baner vei

  Å danse er å elske liv
  I skogen danse dyrespor
  I lufta danse duft av jord
  I havets danse skummets salt
  I dansen fins og lever alt
  I møtet med en livets gud
  har ingen danser lenger hud

  For der
  og alltid bare der og der
  er livet fullt
  er døden nær

  skal feltet føre kraften fram
  skal kropper skape
  det de kan
  et hellig rom
  i sentrum av en lavaflom
  hvor vinder samler seg til storm
  før stormens øye
  søker vårt
  og aldri skal vi holde opp
  å leve ut
  å leve ut
  å leve ut
  å leve ut
  den frie dans

  og møtes slik
  i fingerflørt
  og tømme ut all klokketid
  og flytte inn i energi
  Å bygger tårn av rytmerom
  og løpe langs en stjernesti
  mot verdensaltets dreiepunkt
  den sorte flekken på et kart
  der også lyset sjøl blir svart

  Å komme dit er dét vi vil
  Å danse fritt og få det til

  Å danse fritt og elske stort
  Å danse fritt og elske stort
 • Skrive av ragnarl og vist 6 gonger. 

  Mot medvind

  Etter en lang dag på uteskule i regn og motvind (begge veier som vanlig), satt jeg meg ned med min 4.klasse og tenkte positivt om vinden, og sammen skrev vi dette diktet. Det er elevene sine tanker, jeg har hjulpet litt til med struktur. Tror ikke om jeg hadde fått det til bedre selv.

  Motvind og regn

  Uten vind vil ikke skyene flytte seg
  Uten vind kan ikke bølger bli skapt
  Uten vind kan ikke fuglene seile og flakse
  Uten vind kan ikke paraplyene fly av sted
  Uten vind kan ikke seilbåten seile
  Uten vind er det mindre energi
  Uten vind kan ikke bladene fly
  Uten vind er det mye som ikke kunne beveget seg

  Og husk;
  vind i ryggen er god å ha,
  og stå alene i vinden når du tisser

  Vindfull Hilsen 4c  6
   

 • Skrive av Geir W og vist 6 gonger. 

  Vintersvevn

  Sit framfor peisen som vermde
  ein gong hyttetur var
  ungdom og eld i snøen
  poesien sov vintersvevn  Geir W
  6
   

 • Skrive av navleloen og vist 10 gonger. 

  hva hadde livet vært


  uten føden
  reine døden
  smiler hun  navleloen
  10
   

 • Skrive av Den mannlig poet og vist 9 gonger. 

  Den andre vei rundt

  Når jeg var en barn min hode var full av historier
  Jeg startet til å skrive
  I skole den lærere leste mine tekster ut høyt i klasse
  Den andre elever ikke likte det
  Jeg bare ønsket dem til å like meg
  Jeg prøvde til å skrive dårlig
  Fortsatt, den lærere ville like mine tekster
  En gang, jeg skrev om kjærlighet
  Den lærere leste den tekst i den lærerrom
  De var beveget til tårer
  Jeg visste det var fordi der var problemer i min hjem
  Den lærere var beveget fordi jeg fortsatte trodde i kjærlighet
  Men jeg visste ingenting om kjærlighet
  Jeg så på meg selv i den speil
  Der var noenting galt med meg
  Jeg ikke likte den person jeg så
  Jeg lyttet til hva andre sa om meg
  Jeg ble til hva de sa
  En utstøtt
  Dette var når jeg bestemte jeg var en skriver

  Når jeg var en barn jeg følte utelatt og jeg var redd av folk
  Som en voksen jeg følte utelatt og jeg var redd av folk
  Ikke mye hadde forandret
  Men fortsatt jeg hadde håp
  Min hode var full av bøker
  Jeg overbeviste meg selv at snart
  jeg ville være gjenkjent som en skriver
  Av alle den folk jeg møtte ikke mange forsto min drøm
  De slet til å forstå den tekster jeg skrev
  De sa de foretrakk den enkle ting
  Dette var en annen vei til å si de likte ikke min skriving
  Jeg startet til å tvile min drøm
  Jeg trengte skrivere lik meg selv hvem delte min drøm
  De var harde å få til å kjenne
  De var mest bekymret med deres egen skriving
  Jeg startet til å imitere dem
  Dette var når de merket meg
  De var poeter
  Jeg var ikke en poet
  I hemmelighet jeg jobbet på en roman
  Nå, jeg trodde jeg ønsket til å skrive dikt
  I den fortid jeg hadde skrevet mange dikt
  Jeg trodde jeg var på min vei til å finne min sanne stemme
  Også, jeg trodde jeg ville finne kjærlighet
  Noen hvem elsket meg

  Jeg tok den tog til den by og møtte noen lik meg
  En skriver
  Vi spiste på en restaurant
  Vi gikk hånd i hånd på den gate
  Det var høst og jeg følte kjærlighet
  Jeg bestemte jeg ønsket til å fortelle dem om den hemmelig roman
  At når den roman var fullstendig jeg ville dø
  Det var hardere enn jeg trodde
  Det tok en veldig lang tid
  Jeg brøt ned flere tider
  Når det var endelig sagt der var ikke fare noe mer
  Etterpå, vi sov i samme seng
  På den telefon de snakket om en framtid med meg
  Jeg prøvde til å visualisere denne framtid
  Men den neste tid vi snakket der var ingen slik framtid
  Jeg ikke satte opp en kamp
  Jeg lot dem forlate
  Senere, jeg skrev en av min beste dikt

  Snart etter, jeg møtte noen hvem elsket dette dikt
  De sa de elsket meg og jeg ønsket til å elske dem tilbake
  Først, jeg ikke gjorde det
  Likevel, vi ble til elskere
  Sakte, jeg startet til å elske
  De kom til å besøke meg og fikk til å vite hvordan jeg levde
  Jeg var fattig og med ingen jobb og den miserable hus jeg levde i
  var den eneste en jeg kunne ha råd til
  Dette var når de sviktet meg
  Jeg var ødelagt
  Igjen, jeg skrev en av min beste dikt
  For en stund de kom tilbake til meg
  De spurte meg om jeg elsket dem
  Jeg fortalte dem dette var urettferdig
  Jeg visste det var over
  Det var min tur til å forlate
  Og de lot meg forlate

  Jeg hadde mistet tro i skrivere
  Jeg overbeviste meg selv jeg kunne elske noen
  hvem var ikke en skriver
  De jeg møtte elsket meg så mye det var nok for den begge av oss
  for en lang tid
  For mange år jeg skrev ingenting
  En dag de fortalte meg de trodde de var den grunn
  hvorfor jeg hadde sluttet skriving
  Jeg fortalte dem nei
  Men da, jeg innså dette var den sannhet
  Også, jeg kunne ikke skrive fordi jeg hadde stoppet å tro i den drøm
  For en stund jeg hadde tenkt at den roman jeg jobbet på
  hadde valgt meg
  Og nå, den forsto jeg var den feil person til å skrive den
  Jeg ville aldri få det til å skje
  Jeg var ikke en skriver
  Jeg var en bedrager
  Jeg var alltid en bedrager
  Dette var når jeg startet til å drikke

  I den begynnelse det var bare nå og da
  Men snart jeg drakk hele den tid
  Mest på natt
  Alene
  Jeg smuglet ut den tomme flasker i den søppel
  Jeg bare ville til å skrive igjen
  Hver tid jeg hadde skrevet noenting bra jeg hadde nylig blitt sviktet
  Nå, det var den ord
  Den ord dem selv hadde sviktet meg
  Og den roman jeg har båret for alle disse år har ingen vei å gå
  Den er fanget inni min hode
  All denne tid jeg har trodd jeg vil dø når den bok er slutt
  Men det er den andre vei rundt  Den mannlig poet
  9
   

 • Skrive av LANGstrakt og vist 4 gonger. 

  Mørketid

  Solen var ikke mer enn så vidt gått ned
  før jeg stod opp.
  Mørket senket seg stille og medfølende
  rundt både meg
  og morgenkaffen.  LANGstrakt
  4
   

 • Skrive av edd og vist 5 gonger. 

  De kommer

  De kommer ut
  fra skriften på papiret
  fra tida som har gått
  fra alle historiens spørsmål

  fra alle de måter å leve på
  som finnes

  'Skriv om oss', ber de
  som bare de døde kan

  'skriv om oss
  så vi ikke forsvinner'

  'Jeg skriver', sier jeg
  'jeg skriver hver dag
  med hender, føtter,
  tanker

  jeg lever deres liv
  så lenge jeg lever'  edd
  5
   

 • Skrive av jnossen og vist 4 gonger. 

  Månen må klare seg selv

  Det veldige lønnetreet
  strakte greinene tvers over gata

  Om høsten
  var treet praktfullt
  som en eventyrdronning sto det og lyste
  i høstens flammende rødt

  og bakken rundt treet
  var full av lønneneser

  Sjelden har et tre pekt nese
  til så mange forbipasserende

  Om vinteren
  var de nakne greinene et veldig nett
  som fullmånen kunne henge og hvile i

  Men en dag ble treet selv tatt ved nesa
  Bare stubben står igjen som et sår

  Nå er flammene slukket
  og månen må klare seg selv
 • Skrive av hawktalk og vist 9 gonger. 

  Av og til

  når
  tingene
  jeg lener meg mot
  mister sin mening
  og
  språket mitt
  snakker med feil
  tunge
  og
  innkjøpene
  på nærbutikken er en
  femtegradsligning som
  ikke lar seg løse

  finner
  jeg benken ved
  det gamle hvite
  huset;

  der
  er elva
  der står ripsbuskene i
  sirkel
  rød er fargen

  dette
  er alt
  utover dette finnes ingenting
  hawktalk
  9
   

 • Skrive av oddbjørn aardalen og vist 22 gonger. 

  Vinden kjem

  Vinden kjem frå håret til Lotta.
  Lotta kjem frå ein draum
  eg aldri hugsar.
  Det er noko eg ikkje skjøner,
  men eg får ikkje formulert spørsmålet.

  Dessutan bles det.  oddbjørn aardalen
  22
   

 • Skrive av Generalissimo og vist 11 gonger. 

  Jeg generaliserer

  Knowitalleren: Den snusfornuftige
  besserwisseren som vet absolutt alt best.
  Den som bare kjører på. Ja, nærmest
  overkjører deg. Og tar deg me enn gjerne på grammatikalske uhyrligheter. Eller faktafeil.
  Med syrlige kommentarer ala: "Du mener
  kanskje OG og ikke Å...?"
  Eller: "Ånei, du! Det der er nok en
  såkalt Urban Myth!"

  Explaineren: Den tålmodige, utrøttelige
  lektortypen som aldri gir seg.
  Men prøver å dytte noe reell kunnskap
  inn i de rastløse, data/telefon-avhengige
  hjernene våre.
  Kan ha islett av knowitalleren i seg.
  Men er som regel littegranne høfligere.
  Og ganske hjelpesløs når det gjelder
  teknologiske ferdigheter.

  Den lettkrenkede: Den som alltid finner noe
  å bli såret over. Som enten går det på at
  man fleiper med en lidelse de selv har
  eller at noen i deres bekjentskapskrets har det forferdelig, grusomt ille...eller rett og slett
  døde av det man gjør seg lystig over.
  "Min tante hadde svært alvorlig Dittogdatt
  og til sist orket hun ikke mer..så jeg synes
  du skulle tenke litt på det før du legger
  ut sånt sprøyt!"

  (Legg gjerne til en type eller fler.)  Generalissimo
  11
   

 • Skrive av Smedstranda og vist 9 gonger. 

  Speil


  Jeg aner livssmerten din,
  men ikke dybden.
  Jeg speiler meg i ansiktet ditt.
  Jeg ser ingen Gud

  i det bildet.
  En gang hadde jeg en tro.
  Så levde jeg i et håp.
  Nå står jeg her
  med åpne hender,
  i en hjemløs takknemlighet.  Smedstranda
  9
   

 • Skrive av navleloen og vist 7 gonger. 

  valget


  slave
  under putin

  eller 'slava ukraini'

  handa di i mi
  zelenskyj


  navleloen
  7
   

 • Skrive av Ola Hausberg og vist 8 gonger. 

  Bomkjøp


  det skal store føter til
  for å fylla dei skoa
  ti år og utålmodig
  må ha noko å veksa i
  sa mor
  det er idag eg skal skåra
  svara han
  far på sidelinja
  skrubbsår og tårer
  freistar trøysta
  slenger dei ned skråninga
  må slukøyra plukka opp
  mor smilande i døråpninga
  korleis gjekk det
  kunne spart seg
  stille rundt middagsbordet
  syster prøver seg
  skarpe blikk frå mor
  vanskar med å sovna
  har ikkje peiling på fotball mor
  bomkjøp  8
   

 • Skrive av Bjarne B. og vist 20 gonger. 

  Korleis etterkomarane av Jakob greidde seg

  I januar ligg du under dyna og lyttar til stormen
  som fører med seg så tunge snøbyer frå fjella
  at foreldra dine sluttar å snakka med kvarandre.
  Systrene dine vert sorgfulle. Dei spør deg om råd.

  Du tek over garden. Ein morgon står ein skjeggete
  mann på dørstokken og seier at han er yngste bror din.
  Han har overlevd tretti vintrar under ein beverpels
  ved elva, og har oransje tenner brynt på god skog.

  Du tek han med ut på markene, og drep han.
  Våren kjem. Ei ven kvinne dukkar opp mellom trea.
  I den lange natta har ho klamra seg til ein bisonrygg
  og sett korleis tankane dine dreg i berre éi retning.

  Ho har med seg eit brev frå ein vidkjend røvar i aust.
  Det røper at du har tjue levande søner du ikkje veit om,
  og at han har stole nitten av dei. No vil han ha livet ditt.
  Bisonkvinna trøystar deg. I skinntaska har ho ein blå stein.
 • Skrive av uferdig og vist 10 gonger. 

  Ein båt som ikkje kantar

  Det haldbare, tette
  lette og rette,
  som flyt lik ord
  som held oss oppe
  på eit hav av glede og sorg
  som aldri kantar
  og søkk

  så lenge ausa
  er ord som er større enn
  sorga– om
  båten er lekk • 10
   
 • 11
   

 • Skrive av Aasensteen og vist 15 gonger. 

  Alfred Hitchcock

  nerveceller
  filmrullen
  skriker

  Psycho

  kryper ut av skapet

  setter
  fram
  puslespillet

  livets gåte
  spoler
  vrir kniven

  erkjennelse blør
  klarsyn
  finnes anger

  svar skyldig  Aasensteen
  15
   

 • Skrive av Sham Shae og vist 11 gonger. 

  Jeg ser levende

  I

  Fullmåne uten regn

  Mamma med bøyd hode
  over kjøkkenbordet.

  Den hvite servietten gjennomtrukket.
  Også utenfor drypper det.

  Ned på den brune bordflata.
  Drypper og drypper. Små dråpeøyer.

  Borneo og Java? Japan!
  Hvor mye gråt finnes det inni mamma?

  Like mye gråt som kjærlighet?
  Jeg stryker henne over skulderen,

  sier at jeg liker best
  når ansiktet hennes

  er fullmåne
  uten regn
  II

  Sommerfuglmunn

  I andre etasje ligger pappa i senga
  og holder rundt puta.

  Jeg løper opp trappa
  og legger meg ved siden av ham.

  Kjemmer det lange håret hans med fingrene
  slik han vanligvis kjemmer mitt.

  Jeg gjør munnen om
  til en sommerfugl

  lar den fly helt inntil øret hans,
  pappa, ikke gråt

  hvisker den
  III

  Brev

  Broren min sitter ved skrivepulten
  på rommet sitt.

  Han har skrevet et brev.
  I alle fall ser det ut som et brev

  fra her jeg står midt i lyset
  i døråpningen.

  Han putter det i en konvolutt
  og lar tunga gli langs kanten.

  Han putter blyanten i munnen
  og gnir seg i øynene.

  Jeg spør om han vil ut
  og spille fotball.

  Han bøyer seg over pulten
  og skriver videre på et annet ark.

  Jeg tar ballen ned fra hylla
  og spretter den i bakken.

  Han skvetter til,
  kikker på meg med strenge øyne

  og legger den bestemt opp igjen,
  med to bøker foran
  IV

  Samtale

  Jeg sitter i den grønne ørelappstolen i stua. Mamma snakker med læreren min

  i telefonen på kjøkkenet.
  Mamma snakker lavmælt. Læreren høyt.

  De avtaler et møte neste uke.
  Jeg lurer på hva de skal snakke om?

  Meg?
  V

  Leirklump med riller

  Pappa går ut døra.
  Han går nedover veien mot butikken,

  leier tomheten i handa slik
  han vanligvis leier meg.

  Han har på seg det oransje skjerfet.
  Jeg sitter ved det store vinduet

  i andre etasje, og ser hvordan han blir til
  en liten prikk som forsvinner

  inn bak bensinstasjonen.
  Jeg tenker på ansiktet hans.

  Det varme, levende ansiktet
  som plutselig er blitt

  en herdet leirklump
  noen har skåret riller i med kniv
  VI

  Kongleslipp

  Mamma drar tidlig.
  Fra rommet mitt hører jeg henne snakke

  med pappa før hun reiser.
  Broren min løper ned trappa,

  spør hvor hun skal?
  Pappa svarer rolig,

  som lyden av en sommermorgen i skogen,
  stutte kongleslipp

  mot barnålsmark,
  stille rasling bak en einebærbusk,

  uten at hva han sier
  kommer fram.

  Jeg vil stå opp.

  Jeg vil stå opp
  VII

  Tåkekropp

  Jeg står i døråpningen
  mellom entreen og den nye stua.

  Katten betrakter meg lenge
  før den forsøker

  gni seg inntil benet mitt.
  Stopper opp, kikker mot ansiktet mitt

  som om jeg var luft

  i forandring
  VIII

  Det jævligste i verden

  Tante og onkel har vært her hver dag
  denne uka. Tante sitter i sofaen
  og rister på hodet,
  holder rundt mor innimellom.

  Onkel sitter ved bordet og tar små slurker
  av kaffekoppen. Krymper munnen sammen
  til et lite kyss, før han setter leppene forsiktig
  mot porselenskanten, svelger og sier det

  er mye jævlig i denne verden
  men dette må være det jævligste.
  Den første gangen trodde jeg han mente kaffen, men så fylte han opp enda en kopp
  IX

  Ukjent mann

  Det var en ukjent mann her i forgårs.
  Jeg våknet brått og hørte en stemme
  jeg ikke dro kjensel på.

  Jeg gikk ned og hilste,
  men han var for opptatt av å snakke
  med mamma, og spise kjeks, til å ense meg.

  Han kvakk til så smulene danset
  nedover skjorta, da jeg lukket igjen
  baderomsdøra.

  Gjennomtrekken igjen!

  hørte jeg mamma beklage
  X

  Kvinnekroppvaser og fargerike møbler

  Vi reiste til et stort hvitt hus i går.
  Det var mange blomster der.
  Tulipaner og roser i vaser
  som liknet kvinnekropper.

  Broren min og jeg ventet ute i en stue
  med lang vei opp til taket
  og gamle fargerike møbler, mens
  mamma og pappa var inne på et annet rom
  og snakket

  med en svartkledd mann uten hår.
  Jeg spurte broren min hvorfor vi var her,
  men han svarte ikke. Snudde seg mot den eneste
  bildeløse veggen i rommet

  og kastet tennisballen sin mot den
  XI

  Oppå dynen

  Igjen våkner jeg oppå dynen.
  Jeg har visst sluttet å legge meg
  under den.

  Jeg husker ikke lenger
  at jeg la meg
  kvelden i forveien
  XII

  Lyd bortenfor

  Innimellom er det en rar lyd i øret mitt.
  En lyd bortenfor
  hørselen min.

  Jeg løfter hånden
  for å klø den vekk
  men rekker aldri
  helt opp
  før alt blir skyete
  XIII

  Orgel

  Jeg vet ikke hvor jeg er.

  Det er mørkt.

  Jeg hører stemmer langt borte.

  Jeg hører gråt.

  Noen taler, noen synger.

  Orgel?

  Jeg løftes!
  XIV

  Bare mamma

  Mamma står ved speilet på badet.
  Natta har krøpet inn i øyehulene hennes.
  Øynene er halvmåner
  bak tåkeslør.

  Jeg stiller meg ved siden av.
  Legger hånden min inn
  i hennes.

  Sammen står vi tause og ser
  inn i speilet.

  Bare hun kommer til syne

  Bare hun!

  Hvor er jeg? spør jeg
  og klemmer hånda hennes.

  Hun svarer
  ikke
  XV

  Ingenting finnes

  Det finnes ikke komma eller punktum lenger

  sier mammas øyne.

  Det finnes ikke setninger eller ord,

  skog, fjell, vind, hav, væsker, ansikter

  eller kropp!

  Det finnes ikke blomster eller støv!

  Ingenting finnes

  sier

  Mammas øyne
  Sham Shae (03.02.23)
 • Skrive av oddbjørn aardalen og vist 28 gonger. 

  Fjøskontrolløren

  og du skal gå
  til det nedbrente huset, åpne

  vindauget med smarttelefonen;
  der ute kjem fjøskontrolløren

  på sykkel, ho er 17, ho
  vinkar til deg, det

  er ein app som syner
  lukten av og fargen på

  håret hennar, du
  ser det er raudbrunt

  og kjenner lukt av eple, og brått
  kjem det til deg at ho

  har slått opp
  med kjærasten  oddbjørn aardalen
  28
   

 • Skrive av uferdig og vist 10 gonger. 

  Flogevis

  Ei floge bak veggen
  er tingen

  som pressar på for å kome
  gjennom
  som prøver å sjå det som er bak
  og i, den bratte og tjukke veggen

  med eit vindu som opnar seg
  lukkar seg
  for at floga skal kunne og sjå
  kva som på innsida av veggen er
    
  ei floge som aldri sluttar å undre seg
  over veggen
  fordi den er naboens
  ikkje eigen vegg.
  10
   

 • Skrive av hawktalk og vist 24 gonger. 

  Happy idiot

  Alle myntene
  finnes under løvtrærne
  i parken

  de er
  blader er konfettier
  som blir
  en pengebinge med skjulte
  skatter en Keops å
  stupe i fra den nederste
  greina

  jeg er
  han som stopper for
  å prate med den blinde
  for å høre hva han ser
  med øret
  og mister

  siste
  toger hjem
  hawktalk
  24
   

 • Skrive av Petrosnella og vist 11 gonger. 

  Når me deler ei flaske vin (rev)

  har me så mange planar
  når me deler to flasker vin
  har me så mange vyer
  alt me skal gjera
  alt me skal få til

  At det kan vera så mykje vyer
  og planar i ein kartong vin
  At det kan vina seg til
  og vya seg planar

  så blir vyene større enn oss sjølv
  og planane berre planar  Petrosnella
  11
   

 • Skrive av hawktalk og vist 17 gonger. 

  Tusen soler

  Alt vi
  tar som selvsagt
  som et gjesp
  som et pulsslag som ikke
  registreres

  men da
  lyset gikk
  og alle bålene sluknet

  den gang i
  kattenes regjeringstid;
  sorte katter i
  mørke kjellere med
  konspiratoriske
  hensikter vi ikke
  kunne se

  drømte
  vi om snøpatruljer
  med hodelykter

  de
  som fant
  oss

  de
  som kom med
  tusen soler

  hawktalk
  17
   

 • Skrive av Veslemøy og vist 16 gonger. 

  Likevel er eg i alle rom

  der det er mørkast
  kan ingen sjå oss
  berre ei glip ifrå glaset
  kor støvet skin  Veslemøy
  16
   

 • Skrive av navleloen og vist 45 gonger. 

  «mer av alt - raskere»


  hilsen
  energikommisjonen

  og

  menneskene
  i ukraina


  navleloen
  45
   

 • Skrive av Roger Pedersen og vist 15 gonger. 

  Hit

  Hit
  og ikke lengre
  sa stoppskiltet

  Til bilvraket  Roger Pedersen
  15
   

 • Skrive av Veslemøy og vist 20 gonger. 

  Eg passar ikkje inn i dette bildet

  må vere noko
  med ramma rundt
  den er for skarp  Veslemøy
  20
   
SISTE INNLEGG
Fleire innlegg
SISTE UTHEVA
Fleire innlegg